Contactgegevens Klimop Bloemenatelier 

Vestigings- & bezoekadres:
Brugstraat 74
4701 LK
Roosendaal

Jezuietenplein 8
4731 HW
Oudenbosch

Telefoonnummer: 0165-532609 / 0165-788145
Bereikbaarheid:
Vanaf maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: info@klimop-bloemenatelier.nl

Herroepingrecht 
Voor het hoofdproduct, bloemen en planten, is retourneren niet mogelijk (conform artikel 8.2.d. van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.), omdat deze aan bederf onderhevig zijn.  Voor aanvullende producten die niet aan bederf onderhevig zijn, geldt dat u deze alleen kunt retourneren als u zowel besteller als ontvanger van het aanvullende artikel bent (afleveradres = uw eigen adres). 
Retourneren dient te geschieden conform artikel 6 en 7 van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.  Aanvullende instructies voor retourneren: een aanvullend product moet indien redelijkerwijs mogelijk ongebruikt en onbeschadigd zijn. Verstuur het alstublieft in beschermende verpakking. Vermeld indien mogelijk het ordernummer. Dit bespoedigt afhandeling van de retournering. Het ordernummer staat in de e-mailbevestiging van de bestelling.

Bevestiging bestellen 
Een bestelling is definitief geplaatst na het doorlopen van het bestelproces, het akkoord gaan met de algemene voorwaarden, het kiezen van een betaalmethode en de melding op het scherm dat de bestelling is geplaatst, gevolgd door een bevestiging e-mail naar het ingevulde e-mailadres. In deze e-mail staat het ordernummer vermeld.

Bezorgadres 
De consument is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van het bezorgadres alsmede van het gebruikte e-mailadres.

Wijzigingen 
Na het sluiten van de overeenkomst kunt u uitsluitend nog wijzigingen doorgeven die geen invloed hebben op het totaal te betalen of reeds betaalde bedrag en op voorwaarde dat uw bestelling nog niet verwerkt is. Indien een wijziging niet meer verwerkt kan worden, krijgt u daar tijdens kantooruren zo snel mogelijk bericht over. Wijzigingen kunnen per e-mail of telefoon worden doorgegeven, zie contactgegevens.

Annuleren 
Een annulering kan uitsluitend telefonisch worden doorgegeven tijdens kantooruren, zie contactgegevens. Annuleringskosten bedragen 10% van de hoofdsom met een minimum van € 7,95.

Overmacht
Klimop Bloemenatelier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.
Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop geen invloed kan worden uitgeoefend, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Hieronder worden ook werkstakingen verstaan.
Gedurende de periode dat de overmacht duurt kan Klimop Bloemenatelier de verplichtingen opschorten.

Levering
Levering geschiedt op alle dagen van de week, met uitzondering van zon- en zaterdagen.

Klachtenprocedure 
Bij het ontstaan van kwaliteitsklachten verzoeken wij de consument het boeket te tonen bij de bloemist die het boeket leverde en/of een foto met klachtomschrijving te sturen naar info@klimop-bloemenatelier.nl o.v.v. 'kwaliteitsklacht'.

Garantie 
Klimop Bloemenatelier biedt de consument op het geleverde 5 (vijf) dagen versgarantie. Elke aanspraak op garantie komt te vervallen indien het geleverde voor andere doelen is gebruikt of op andere wijze is behandeld dan normaliter gebruikelijk is. Bij het ontstaan van kwaliteitsklachten verzoeken wij de consument het boeket te tonen bij de bloemist die het boeket leverde en/of een foto met klachtomschrijving te sturen naar info@klimop-bloemenatelier.nl o.v.v. 'kwaliteitsklacht'.

Betalen 
Bestelling via de elektronische weg kunnen als volgt worden betaald: iDEAL.